Skip to content

Általános Szerződési Feltételek

Fogalmak
Szolgáltató: Weblappark.hu
Ügyfél: a szolgáltatótól szerződés szerint domain és/vagy hosting szolgáltatást igénybe vevõ fél.
Szolgáltatás: domain és/vagy hosting szolgáltatás az 1. és 2. pontban részletezettek szerint.

A szerződés tárgya
A szolgáltató egy Internetes szerveren a megrendelő számára a következő szolgáltatásokat biztosítja:
– a weblap elhelyezéshez Internetes tárhelyet
– a tárhely eléréséhez szükséges FTP hozzáférést
– a domainhez kapcsolódó e-mail szolgáltatást
– az e-mail letöltéséhez POP3 és IMAP hozzáférést
– az e-mail feltöltéséhez SMTP hozzáférést
– az adatbázis beállításához adminisztrációs felületet
Ezen kívül a szolgáltató eljár a megrendelő által megjelölt domain regisztrációja ügyében, amennyiben domaint is igényelt.

Megrendelő jogai és kötelezettségei:
– A megrendelő a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon felhasználhatja a saját vagy cége számára.
– A megrendelő a szolgáltatásokat nem használhatja törvényileg tiltott, provokatív, SPAM, vagy személyiségi jogokat sértő tevékenység folytatására.
– A megrendelő a digitális fényképeket lehetőleg fájlokban tárolja, ezzel biztosítja az oldal gyorsabb betöltődését.
– A megrendelő a szolgáltatásokat harmadik félre nem ruházhatja át.
– A megrendelő köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatónak bejelenteni.
– A szerződés megszűnése esetén az igényelt domain karbantartási kötelezettsége a megrendelőre hárul.

A szerzendő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni.

1. A Domain regisztrációs szolgáltatás leírása

Szolgáltató a domain regisztrációs szolgáltatás illetve webes tárhelyhez tartozó domain igények keretében magyar közdomaineket regisztrál az Ügyfelek számára.
A domain a szerződés idejére a Szolgáltatót illeti aki a szerződés értelmében azt átadja használatra az Ügyfél számára. Ügyfél a domaint saját költségén saját nevére veheti, Szolgáltató ez ellen nem él jogvitával.
A magyar domain regisztrációk esetében a regisztrációra vonatkozó általános szabályokat az ISZT domain regisztrációra vonatkozó szabályzata írja elő. Ennek részletes tartalma az alábbi linken érhető el:
http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
A domain regisztrálásának megindítása nem jelenti Ügyfél számára a sikeres regisztrációt, mivel a delegálási szervek a domain bejegyzésére irányuló kérelmet elutasíthatják, pótlólag kiegészítő dokumentumokat kérhetnek be, egyéb fenntartásukat jelezhetik a domain regisztrálhatóságával kapcsolatosan.
Szolgáltató ilyenkor felveszi a kapcsolatot Ügyféllel a bekövetkezett események megbeszélése végett. Szolgáltató a domain nevek beregisztrálásának meghiúsulása miatt semmilyen felelősséggel nem tartozik Ügyfél felé. Szolgáltató a hozzá beérkezett regisztrációs kéréseket regisztrálhatósági szempontból nem vizsgálja, de javaslatot tehet vele kapcsolatban. Ez Ügyfél feladata a regisztrációs igény beadása előtt, Szolgáltató segítségként meghatározott felületen használatot biztosít a domain foglaltságát illető ellenőrzéshez. Ügyfél az adott domain regisztrálhatóságának formai követelményeivel kapcsolatosan az ISZT mindenkor aktuális szabályzatában tájékozódhat. Arról, hogy a kiválasztott domain név már nem regisztrált-e vagy nem védjegy-e, a magyar és nemzetközi ingyenesen hozzáférhetõ védjegy, illetve domain-ellenőrző adatbázisokban tájékozódhat (http://www.domain.hu/domain/domainsearch, www.eurodns.hu, www.sztnh.gov.hu)
Ha egy elindított regisztráció Szolgáltató érdekkörén kívül eső tényezők miatt meghiúsul, Szolgáltató a regisztrációs díjból magyar domainenként 1.000 Ft+áfa (bruttó 1.270 Ft), nemzetközi és más országok kezelésében álló domainek esetében 2.000 Ft+áfa (bruttó 2.540 Ft) adminisztrációs díj levonásával a regisztráció mindenkori díját Ügyfélnek visszafizeti, amennyiben az Ügyfél ezért eláll vásárlási szándékától. Ügyfélnek a domain regisztráció megtörténtéig, a regisztrációs folyamat ideje alatt joga van az igényléstől elállni. Ilyen esetben Ügyfél csak az 3.500 Ft+áfa adminisztrációs díjat tartozik megfizetni. Ha a domain bejegyzett állapotba került, az erre vonatkozó regisztrációs díj megfizetése alól Ügyfél nem mentesül.
A domain regisztrációval egyidejűleg a domain fenntartása miatt fizetendő első éves fenntartási díj minden esetben a regisztrációs díjjal együtt kerül kiszámlázásra, mely beépítve jelenik meg a domain regisztrációs (vagy web tárhely rendelés) tételben. Amennyiben Ügyfél a domaint az egy éves regisztrációt megelőzően más szolgáltatóhoz viszi át, Szolgáltató nem köteles az éves fenntartási díjból részösszeg visszafizetésére.
Az éves domain vagy webtárhely szolgáltatás meghosszabbításokról Ügyfél a lejáratot megelőzően egy hónappal kap értesítést. A domain meghosszabbítása a lejárat dátumától számlázódik, csupán az értesítés előzi meg a lejáratot egy hónappal.
A magyar (.hu) első szintű közdomain alá delegált domain nevek a regisztráció megkezdését követően 1 hétig várólistára kerülnek. Ezt követően – amennyiben ezen idõszak alatt senki nem jelezte jogosabb igényét a domain regisztrálására – a domain Ügyfél (Igénylő) részére beregisztrálásra kerül. A második szintű magyar közdomainek delegálása várólistára helyezés nélkül történik. Ennek beregisztrálási ideje 2-4 nap. Szolgáltató a domain nevek beregisztrálási folyamatának idejéért és annak sikeres bekövetkeztéért felelősséget nem vállal.
Úgy a magyar, mint a nemzetközi domainek regisztrációját számos regisztrátor végzi. Egy, a szolgáltatóhoz beérkezett igény a beérkezés pillanatában még lehet, hogy ,,szabad” vagy ,,bejegyezhető” státuszt mutatott az adott ellenőrzési helyen, viszont senki nem garantálhatja, hogy ezt követően, viszont a szolgáltató domainregisztrációs feldolgozási határidején belül (lásd 1.1 pont) más regisztrátoroknál ugyanarra a domain névre mások nem adtak e le igényt, ahol hamarabb kerül feldolgozásra a regisztrációs kérelem. Fenti okok miatt Szolgáltató a domain regisztrálás sikertelenségéből adódó károkért felelősséget nem tud vállalni.
Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket Ügyfél érdekeinek figyelembevételével kezeli. Amennyiben Szolgáltató úgy látja, hogy az adott domain név bejegyzésével kapcsolatosan bárminemű probléma merülne fel, javasolja Ügyfélnek, hogy a regisztrációs igénybejelentését vonja vissza, vagy válasszon másik domain nevet.

2. Webtárhely szolgáltatás leírása
A Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy részére DNS(domain regisztráció esetében)/WEB/MAIL/SQL szervert üzemeltessen, azon tárhelyet biztosítson. Szolgáltató vállalja, hogy a web szerver Internet elérhetőségét 94% rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Megrendelő számára az előre megadott tárhely méret felett igény esetén továbbit biztosít az aktuális árszabás alapján. A kapott tárhelyhez Interneten keresztüli FTP elérést nyújt, melyhez tartozó azonosító és jelszó párt a Megrendelő részére átadja, annak biztonságos tárolásáról gondoskodik. A szerveren az aktív programozási feladatok megoldásához PHP értelmezőt nyújt. Igény esetén a Szolgáltató adatbázis szerverhez való hozzáférhetőséget és abban tárhelyet biztosít.

Fizetési feltételek

Ön beleegyezik abba, hogy minden számlát, a határidőn belül kifizet. Ha a fizetési határidő átlépése esetén, ügyfélszolgálatunk felkeresi önt telefonon egyeztetés céljából. A telefonon egyeztetett időpont ellenére sem egyenlítette ki tartozását abban az esetben, a felhasználói számláját törölhetjük és erről a problémáról Önt e-mailben, értesítjük, és Weboldalát ideiglenesen megszüntethetjük. A Weboldal újrakapcsolási díja ebben az esetben 2000 Ft.
Ön elfogadja, hogy a Weboldalát az általánosan elfogadott szabályok, törvények szerint üzemelteti, és a Weboldal látogatóit, a szolgáltatót, valamint a szolgáltatásunk egyéb használóit károsító tevékenységgel nem foglalkozik.
Ön elfogadja, hogy aktív vagy passzív spam-nek minősíthető tevékenységgel nem foglalkozik, beleértve a spam anyag elhelyezését a hálózati konferenciákon, fórumokon, vagy a kéretlen információ tömeges elküldését bármilyen formában. Mindenféle spam tevékenység a Weboldala azonnali felszámolásához vezet. Ön elfogadja, hogy a több felhasználói rendszert a szolgáltató üzemelteti. Elfogadja, hogy a Weboldalán elhelyezett programok nem terhelhetik le, és a szerver összes terhelhetőségének a 10%-os határát nem léphetik át. Az ilyen fajta túlterhelést tömeges üzenetküldési program, nagy terjedelmű videó vagy hanganyag feltöltése, stb. okozhatja.

Jogi megjegyzések

A szolgáltató mindent megtesz a szerver és a szoftverrendszer megbízhatóságáért. Mindazonáltal Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltató nem vállalja a felelősséget a lehetséges károkért, amik a kapcsolatszakadás, a szerver offline állapotba kerüléséből vagy technikai okokból bekövetkezik. A felelősség elhárítása magába foglalja a szerver elérhetetlensége miatti károkat, az Ön adatbázisa eltorzítását vagy megsemmisülését, valamint lemaradást a nyereségről.
A szolgáltató jogosultnak tekinti magát, hogy a jelen egyezményt egyoldalúan felmondja és a Weboldalát, azonnal eltávolítsa abban az esetben ha:
1. Nem tesz eleget a számla kifizetésnek
2. Ön az egyezmény valamelyik cikkét vagy feltételét, vagy Magyarország valamelyik idevonatkozó törvényét megszegi.
3. Ön a Weboldalán a bírósági szabályozást, sértő anyagot helyez el
4. Ön illegális adatokat vagy illegális Weboldalakra mutató linkeket helyez el, többek között:
* kalózmásolatok;
* hacker archívumok és programok;
* kalóz oldalak;
* felnőtteknek szóló, pornografikus tartalmú oldalak
* licenc nélküli zenét (MP3 fájlokat) tartalmazó és terjesztő oldalak, vagy ezekre mutató linkek.
5. Ön spam tevékenységgel foglalkozik
A szolgáltató nem vállalja a felelősséget a szerveren elhelyezett adatok biztonságáért abban az esetben, ha a Weboldalát a fent említett okok miatt eltávolítja.

A felek felelőssége

Ön elfogadja, hogy minden a Weboldalával kapcsolatos költséget kifizet, beleértve a perköltségeket és az ügyvédi költségeket. Az egyezmény tartalma a szolgáltató és Felhasználó között semmiféle társulati viszonyt nem létesít. A felek megerősítik és elfogadják, hogy a szolgáltató semmiféle viszonya nincs a Felhasználó Weboldalának adataival és tartalmával, kivéve a Weboldal működtetéséhez szükséges tevékenységet.

Biztonsági intézkedések/szoftver környezet
Ön megerősíti és elfogadja, hogy teljes felelősséget vállal a szerverén elhelyezett összes adat sértetlenségéért, valamint a felhasználói név és jelszó biztonságáért. Ön elfogadja, hogy sem a szolgáltató tulajdonát nem igyekszik feltörni, sem más kárt nem okoz a szolgáltatónak, valamint a szolgáltató ügyfeleinek. Ön megerősíti és beleegyezik abba, hogy a szolgáltató nem biztosít technikai támogatást sem az Ön által felállított programrendszer és/vagy a szkriptek számára.

Weboldal tartalma
A szolgáltató gyakorolja a szólásszabadságot.
Az összes szolgáltatásunkat szigorúan legális célokból veheti igénybe. Amíg a Weboldala adatai nem ütköznek bele semmiféle, Magyarországon használt törvényekbe, az illető adatokat felteheti a Weboldalára. Szigorúan tilos a helyi törvények engedélyezése nélkül bármilyen információt, adatot vagy anyagot közvetíteni, feltárolni vagy közölni. Ide tartoznak a többiek között, a szerzői jog által védett adatok, fenyegetéseket, illetlenségeket tartalmazó lapok stb.
Ön megerősíti és beleegyezik, hogy a Weboldalán, az Ön által elhelyezett információért teljes felelősséget vállal. Annak ellenére, hogy a szolgáltató soha nem fogja kiadni harmadik félnek, és bizalmasan fogja kezelni az Ön bizalmas információit, szolgáltató együtt fog működni minden törvényes nyomozással, ha a Felhasználót a helyi törvények megsértésével gyanúsítják.

A szolgáltatónak jogában áll, hogy a jelenlegi szabályzatot bármikor, saját belátása szerint módosítsa.
Ügyféladat-kezelés

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatások igénybevétele kapcsán az Ügyfél által hozzá eljuttatott adatokat bizalmasan kezeli, azokból csak a szükséges adatokat adja át a szolgáltatás teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges teljesítési segéd számára.
Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele kapcsán hozzá eljuttatott személyes és egyéb adatait kezelje, tárolja, archiválja valamint a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges harmadik szereplőnek, teljesítési segédnek átadja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével adatainak egy része nyilvánosan elérhető magyar és külföldi adatbázisokba bekerül, lekérdezés alapján bárki számára hozzáférhetővé válik.
Ügyfél ismeretében van annak a ténynek, hogy Szolgáltató hivatalos kérés alapján a magyar nyomozati szerveknek minden, az Ügyfélre vonatkozó adatot, a szolgáltatás igénybevétele során elektronikusan naplózott tevékenységet köteles átadni (pl. webtárhelyen illegális anyag elhelyezése, illegális tevékenység végzését igazoló logfájlok, stb.).

Egyéb rendelkezések
Ügyfél köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek. Ennek elmulasztásából adódó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Ügyfél engedélyezi személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása az Ügyfélre vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű.
Szlgáltató ezek alapján rendelkezik az Ügyfélként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan!

ÁSZF változásai
A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

1 thought on “Általános Szerződési Feltételek”

  1. Pingback: weblappark.hu » Verseny

Comments are closed.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás